GTM-57PJV4F7

Vận chuyển đường biển

Vận chuyển đường biển

Chúng tôi đem lại một dịch vụ toàn diện từ khải báo hải quan, các thủ tục, chứng từ đầy đủ cho một lô hàng xuất. Dịch vụ vận tải biển của chúng tôi đã và đang ngày một lớn mạnh, là dịch vụ chính thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển chung của Công ty, góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu của nước nhà.
     Hướng tới sự phát triển bền vững chung, chúng tôi có những chính sách ưu tiên đặc biệt cho những doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, hàng nông sản thực phẩm của nước nhà xuất khẩu đi thị trường Quốc tế. Kính mong nhận được sự quan tâm và cùng hợp tác từ Quý đối tác.
     Dịch vụ Xuất khẩu hàng nguyên Cont FCL, hàng không đủ Cont – LCL
     Vận chuyển đa dạng các mặt hàng
     Hỗ trợ làm thủ tục khai báo Hải quan, thủ tục kiểm dịch, hun trùng…