GTM-57PJV4F7

Gần 300 triệu tấn hàng qua cảng biển trong 5 tháng đầu năm 2023

Gần 300 triệu tấn hàng qua cảng biển trong 5 tháng đầu năm 2023

Gần 300 triệu tấn hàng qua cảng biển trong 5 tháng đầu năm 2023

Ngày đăng: 30/06/2023

Sản lượng hàng hóa qua cảng biển 5 tháng đầu năm 2023 tiếp tục giảm nhẹ, đạt gần 300 triệu tấn.

Tin từ Cục Hàng hải VN, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển 5 tháng đầu năm 2023 tiếp tục giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Cụ thể, khối lượng hàng hóa qua cảng biển trong 5 tháng đầu năm đạt 296,102 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng), giảm 3% so với cùng kỳ năm 2022

gần 300 triệu tấn hàng qua cảng biển trong 5 tháng đầu năm 2023
Trong đó, hàng xuất khẩu đạt hơn 71,7 triệu tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2022. Hàng nhập khẩu đạt gần 84,4 triệu tấn, giảm 3%. Hàng nội địa đạt gần 140 triệu tấn, giảm 2%. Hàng quá cảnh xếp dỡ đạt 681 nghìn tấn.

Khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển 5 tháng đầu năm 2023 là 9,713 triệu Teus, giảm 8% với cùng kỳ năm 2022.

Riêng trong tháng 5, khối lượng hàng hóa qua cảng biển đạt hơn 63,3 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng hàng container tính theo Teus đạt 2.079 Teus, giảm 7%.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo Cục Hàng hải VN, các khu vực cảng biển có khối lượng thông qua cao nhất trong cả nước đều giảm sút. Cụ thể, khu vực Vũng Tàu giảm 13%, Hải Phòng giảm 3%, TP. HCM giảm 3%.

Ngoài ra, một số khu vực khác có khối lượng thông qua giảm mạnh từ 23% đến 51% như Thái Bình, Quy Nhơn, Quảng Ngãi; Quảng Trị, Kiên Giang, An Giang giảm so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng thuộc về một số khu vực khi có sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng như Nha Trang tăng 23%, Đồng Nai tăng 10%, Cần Thơ tăng 14%, Bình Thuận tăng 15%, Thanh Hóa tăng 16%, Đồng Tháp tăng 292% và Thừa Thiên Huế tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước;

Cùng với mức giảm của khối lượng hàng hóa thông qua, khối lượng hàng hóa container thông qua cảng (đơn vị tính Teus) tại những cảng biển lớn cũng đều giảm như TP. HCM giảm 9,17%, Vũng Tàu giảm 13%, Hải Phòng giảm 3%.

 

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, ước tính trong 6 tháng đầu năm, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển vẫn sẽ tiếp tục giảm khoảng 3%, đạt khoảng 359,467 triệu tấn. Với hàng container, ước đạt 11,792 triệu TEUs, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước

Trong đó, hàng xuất khẩu đạt hơn 71,7 triệu tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2022. Hàng nhập khẩu đạt gần 84,4 triệu tấn, giảm 3%. Hàng nội địa đạt gần 140 triệu tấn, giảm 2%. Hàng quá cảnh xếp dỡ đạt 681 nghìn tấn.

Khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển 5 tháng đầu năm 2023 là 9,713 triệu Teus, giảm 8% với cùng kỳ năm 2022.

Riêng trong tháng 5, khối lượng hàng hóa qua cảng biển đạt hơn 63,3 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng hàng container tính theo Teus đạt 2.079 Teus, giảm 7%.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo Cục Hàng hải VN, các khu vực cảng biển có khối lượng thông qua cao nhất trong cả nước đều giảm sút. Cụ thể, khu vực Vũng Tàu giảm 13%, Hải Phòng giảm 3%, TP. HCM giảm 3%.

Ngoài ra, một số khu vực khác có khối lượng thông qua giảm mạnh từ 23% đến 51% như Thái Bình, Quy Nhơn, Quảng Ngãi; Quảng Trị, Kiên Giang, An Giang giảm so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng thuộc về một số khu vực khi có sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng như Nha Trang tăng 23%, Đồng Nai tăng 10%, Cần Thơ tăng 14%, Bình Thuận tăng 15%, Thanh Hóa tăng 16%, Đồng Tháp tăng 292% và Thừa Thiên Huế tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước;

Cùng với mức giảm của khối lượng hàng hóa thông qua, khối lượng hàng hóa container thông qua cảng (đơn vị tính Teus) tại những cảng biển lớn cũng đều giảm như TP. HCM giảm 9,17%, Vũng Tàu giảm 13%, Hải Phòng giảm 3%.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, ước tính trong 6 tháng đầu năm, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển vẫn sẽ tiếp tục giảm khoảng 3%, đạt khoảng 359,467 triệu tấn. Với hàng container, ước đạt 11,792 triệu TEUs, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước